FOLIATEC barva na interiér - Interior Color Spray, barva béžová matná, objem: 400 ml

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 

Osvědčená barva ve spreji na plastové povrchy a umělou kůži v interiéru vozu. Díky svému chemickému složení přilne k materiálu a vytvoří opravdu odolné a elastické spojení, čímž není narušena originální struktura materiálu.

Barva na interiér béžová matná - Foliatec Interior Color Spray - 400ml.

Dostupnost Skladem - centrální sklad
529 Kč    
Kód produktu 144
Značka Foliatec
Kategorie Barvy do interiéru - Foliatec
 

Spreje Foliatec Interior Color Spray mají tyto výhody:

  • odolné proti oděru a elastické
  • žádné blednutí (odolné UV-záření)
  • jednoduše se aplikují
  • rychle zasychají

 

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

NEBEZPEČÍ

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Obsahuje: ethyl-acetát, (4-Methylbenzensulfonyl) isokyanát. Může vyvolat alergickou reakci.

Foliatec