FOLIATEC dvousložková barva na brzdy (červená neonová)

Neohodnoceno
 

Špičková a dlouhotrvající dvousložková neonová barva na brzdové třmeny a bubny FOLIATEC dodá vozu osobitý a sportovní vzhled. Zašlé brzdové třmeny či bubny můžete zahalit do jednoho z mnoha sytých odstínů včetně barev v matném provedení nebo s metalickým efektem. Každá sada barvy na brzdiče FOLIATEC umožňuje nalakovat 4ks brzdových třmenů, případně přední třmeny a zadní bubny.

Každá sada navíc obsahuje potřebné příslušenství pro očištění a přípravu barvy.

Dostupnost Skladem - centrální sklad
890 Kč    
Kód produktu 135
Značka Foliatec
Kategorie Barvy na brzdiče - Foliatec
 

Pomocí barvy na brzdiče FOLIATEC každý jednoduše změní nevzhledný zašlý povrch brzdičů či bubnových brzd na zářivý doplněk podtrhující sportovní či elegantní charakter vozu. Z naší široké nabídky barev (lesklé, matné, ale i metalické) si vybere určitě každý. Díky odolnosti proti vysokým teplotám je možné barvu FOLIATEC použít také na motorové díly či jiné povrchy, které jsou namáhány vysokou teplotou.

Každá sada neonové barvy na brzdové třmeny FOLIATEC obsahuje:
- čistič / odmašťovač ve spreji 400 ml
- základní nátěr potřebný pro neonový efekt 150 g
- barvu na třmeny 150 g
- tvrdidlo 50 g

Sada navíc obsahuje následující montážní příslušenství:
- dřevěnou špachtli na míchání barvy
- štětec pro nanášení barvy
- drátěný kartáč pro očištění brzdičů/bubnů
- sadu gumových rukavic

Upozornění: Neonový efekt vychází ze světlého podkladu, který skrz finální barvu prosvítá. Díky tomu může být ovlivněn finální odstín, který nemusí být sytou verzí zvolené barvy. Pro maximální neonový efekt je výrobcem doporučeno nanést dvě vrstvy barvy. S každou další vrstvou bude barva sytější, ale také bude ustupovat neonový efekt.


Zjednodušený návod k aplikaci (kompletní návod je přiložen u barvy):
- lakování provádějte při teplotách mezi 15-25°C
- v žádném případě nepoužívejte barvu na akční plochu brzdového kotouče nebo brzdového obložení

1. Demontujte kolo
2. Očistěte brzdový třmen / buben pomocí drátěného kartáče a přiloženého čističe brzd
3. Zakryjte okolí brzdového třmenu / bubnu vhodnou páskou
4. Důkladně promíchejte základovou barvu a pomocí přiloženého štětce naneste tenkou souvislou vrstvu
5. Základní nátěr nechte schnout přibližně 30 minut
6. Namíchejte potřebné množství neonové barvy a tužidla v poměru 3:1
7. Natřete brzdový třmen / buben pomocí přiloženého štětce tenkou souvislou vrstvou. Po 15minutách naneste druhou vrstvu.
8. Po natření nechte barvu dostatečně zaschnout (cca 2 hodiny), poté nasaďte zpět kolo
9. Vozidlo je schopné běžného provozu po 24 hodinách od nalakování


Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ):
Kolik brzdičů dokážu nalakovat pomocí jedné sady na brzdy FOLIATEC?
= Pomocí každé sady na brzdy FOLIATEC nalakujete 4ks brzdových třmenů, případně 2ks brzdových třmenů a 2ks brzdových bubnů

Jaká je vhodná příprava brzdiče před lakováním?
= Před lakováním z brzdiče pomocí drátěného kotouče odstraňte nečistoty a rez a poté brzdič odmastěte pomocí přiloženého čističe na brzdy FOLIATEC.

Jak dlouho nalakovaný povrch schne?
= Po přibližně 2 hodinách schnutí je barva dostatečně tuhá pro nasazení kola zpět na vozidlo. Vůz je možné běžně používat již po 24hodinách schnutí. Cca po pěti dnech je barva na brzdiči 100% vytvrzena.

Je možné již nalakované brzdiče znovu přelakovat?
= Samozřejmě. Barvu můžete kdykoliv obnovit nebo změnit. Pro nejlepší možnou přilnavost doporučujeme odstranit původní nátěr.

Jak odolná je barva v běžném provozu?
= Barva na brzdy FOLIATEC odolává v běžném provozu obvyklému mechanickému, chemickému i teplotnímu namáhání.


Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

VAROVÁNÍ

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací] zařízení do výbušného prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Obsahuje: epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost < 700, butyl-acetát, Hexandioldiglycidylether, isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

FOLIATEC dvousložková barva na brzdy