Ultimate Waterless Wheel & Tire - bezoplachový čistič kol + lesk na pneu, objem: 709 ml

Neohodnoceno
 
 

Máme pro vás řešení 2 v 1, ke kterému nepotřebujete vodu. Stačí vám pouze tento přípravek a mikrovláknová utěrka.

Dostupnost Aktuálně nedostupné
549 Kč    
Kód produktu 393
Značka Meguiar's
Kategorie Kola a pneu
 

Chcete dopřát svým kolům čistotu a péči, aniž by byla natolik špinavá a potřebovala péči čističem a tlakovou vodou? Či jedete na sraz a potřebujete po cestě otřít zbytky brzdového prachu? A když už vyčistíte kola, chcete zároveň dodat  lesk a tmavý vzhled pneumatikám?

Dodejte rychle a snadno svým diskům čistotu a pneumatikám skvělý vzhled jediným produktem a bez jediné kapky vody! Setřete zbytky brzdového prachu a silničních nečistot, nablýskejte pneumatiky a ochraňte kola před účinky nepříznivých vlivů okolního prostředí, vč. silničních nečistot a UV záření.


Postup aplikace:

 • Dobře protřepejte.
 • Aplikujte na suché a chladné disky a bočnice pneumatik.
 • Pracujte vždy pouze na jednom kole.
 • Lehce nastříkejte na disk, silněji na pneumatiku.
 • Čistou mikrovláknovou utěrkou otřete zbytky přípravku z disku. Druhou stranou utěrky utřete do čista.
 • Na pneumatikách můžete přípravek buď nechat samovolně zaschnout (pro vyšší lesk), nebo rozetřít aplikátorem (např. X3090 Meguiar's Tyre Applicator Pad) pro souvislejší finiš s nižším leskem.Profesionální tipy:

 • Pro silněji znečištěná kola použijte čistič kol, např. Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner.
 • Nepoužívejte na jednostopá vozidla.
 • Odstraňte případný rozstřik z plastových povrchů, abyste zabránili skvrnám.
 • Odstraňte ihned případný rozstřik z asfaltu, betonu a dalších podlahových povrchů pomocí detergentu, abyste zabránili skvrnám a kluzkému povrchu.
 • Skladujte ve svislé poloze.Výhody přípravků na ochranu pneumatik:

 • Chrání pneumatiku před nepříznivými okolními vlivy.
 • Zabraňují světlání, puchření či hnědnutí pneumatik vlivem UV záření.
 • Udržují líbivý tmavý, mokrý vzhled.
 • Dodávají lesk a celkově zlepšují perfektní vzhled vozu.

 


Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

VAROVÁNÍ

Obsahuje: Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte v chladu. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste
osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Meguiar's Ultimate Waterless Wheel & Tire