Meguiar's All Purpose Cleaner - víceúčelový čistič interiéru a exteriéru, objem: 710 ml

Neohodnoceno
 
 

All Purpose Cleaner je víceúčelový čistič interiéru a exteriér v praktickém balení s rozprašovačem pro univerzální použití téměř pro všechny povrchy, které ve svém voze, karavanu nebo lodi naleznete. Rychle a snadno odstraňuje mastnotu a špínu.

Dostupnost Aktuálně nedostupné
349 Kč    
Kód produktu 429
Značka Meguiar's
Kategorie Interiér
 

Víceúčelový čistič pro snadné a bezpečné odstranění nečistot, které nelze odstranit běžným mytím:

  • ideální pro předmytí podběhů, gumových a plastových částí nárazníků a dalších exteriérových dílů
  • bezpečný pro interiérové povrchy, jakými jsou např. koberce, vinyl a tkaniny
  • používejte přípravky, které s oblibou používají profesionálové po celém světěPostup aplikace:

  • Dobře protřepejte.
  • Aplikujte ve stínu, na chladný povrch.
  • Vždy nejprve vyzkoušejte barevnou stálost na malém skrytém místě.
  • Naneste přímo na znečištěný povrch, nechte působit 1 minutu a poté setřete, nebo opláchněte proudem vody.
  • Nepoužívejte na leštěný hliník bez povrchové úpravy, kůži, čiré plasty a dotykové displeje.

 


Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

NEBEZPEČÍ

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Obsahuje: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.