Osvěžovač vzduchu - Baja Burnout

Neohodnoceno
 
 

Originální americký osvěžovač vzduchu v malé praktické plechovce s pevnou náplní, který provoní Vaše auto. Plechovka obsahuje plastové víčko s regulátorem, kterým můžete jednoduše měnit intenzitu vůně.

Dostupnost Skladem - centrální sklad
119 Kč    
Kód produktu CS-BB
Značka California Scents
Kategorie Vůně do interiéru
 

Originální název: California Scents Baja Burnout

Pryč s osvěžovači vzduchu a vůněmi do automobilu, které svojí intenzitu ztrácejí již po několika dnech. Luxusní a intenzivní vůně California Scents jsou zde, aby Vám dokázaly, co znamená opravdu dlouhotrvající a příjemná vůně ve Vašem voze.

Každá plechová dóza Car Scents® obsahuje tři bloky lisovaného lnu napuštěného parfémem.

Vzhledem k pevné konzistenci osvěžovače California Scents nehrozí (jako u obdobných produktů tvořených nádobkou s parfémem) únik tekutiny následovaný poleptáním interiérových plastů Vašeho automobilu.

Produkty California Scents jsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Obal je tvořen recyklovatelným hliníkem a obsah (lnové bloky) je díky svému přírodnímu původu plně biologicky odbouratelný.

 

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

VAROVÁNÍ

Obsahuje: linalool, patchouli ethanon, dihydropentamethylindanon, pomerančové terpeny, kumarin, grapefruitový olej
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.